Özelde basın özgürlüğü genelde ise tüm yurttaşları ilgilendiren ifade özgürlüğüne son dönemde Ankara merkezli buradaki işbirlikçiler […]
Ceza Yasası’ndaki değişikliklerin sadece gazetecilerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayacağı algısı hem çok yanlıştır hem de […]
Gazeteci Ulaş Barış’ın, sırf kendi toplumunun düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıktığı için işten atılması kabul […]