Özelde basın özgürlüğü genelde ise tüm yurttaşları ilgilendiren ifade özgürlüğüne son dönemde Ankara merkezli buradaki işbirlikçiler aracılığıyla yapılmak istenen baskılar, Özgür Gazete, Pınar Barut ve Mahmut Anayasa’ya açılan son dava ile artık acı ama “gülünç” bir noktaya taşınmıştır.

Haberi ve iddiayı mizahtan ayıramayan bu anlayış, adı “Mandıra Times” olan bir mizah köşe yazısı dolayısıyla “zem ve kadih” oluştuğunu ileri sürebilmiştir.

Dava konusunu gören herkesi hayrete düşüren bu durumun tek anlamı; haber, iddia ve belge yanında, siyasilerin ve onların atadığı yüksek mevkilerde bulunan kimselerin kendilerini, mizah yoluyla dahi eleştirilemeyecek noktada görmeleridir.

Toplumun hem sosyal, hem ekonomik hem de iş hayatı anlamında büyük buhran yaşadığı böylesi bir dönemde, sarılabildiği tek yer olan mizahı dahi bir tehlike unsuru olarak görmek, en hafif tabiriyle “eleştiri dokunulmazlığı” istemektir.

Polis Genel Müdürlüğü gibi önemli bir makamda bulunan Ahmet Soyalan’ın Özgür Gazete, Pınar Barut ve Mahmut Anayasa’ya karşı açtığı davanın tarafı olduğumuzu, yakından takip edeceğimizi ve mizah da dâhil olmak üzere hiç kimsenin susmaması için mücadeleye devam edeceğimizi vurgularız.

Basın- Sen Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Ali KİŞMİR

Categories:

Comments are closed