Basın Emekçileri Sendikası’nın hükümetten talepleri

Değerli toplumumuz, yeni hükümetimizi oluşturan 4 siyasi partimizin seçim dönemindeki vaatlerini ve hükümet programında uzlaştıkları noktaları sendika olarak karşılaştırmış ve bu bağlamda incelemiş bulunmaktayız.

Yaptığımız değerlendirme sonucunda hükümet programı içerisinde beklentilerimizi kısmen karşılayacak maddeler olmasına karşın, 4 siyasi partinin seçim döneminde vaat ettikleri olmazsa olmaz bazı konuların hükümet programında yer almaması sonucunda toplumsal beklentiler anlamında hükümet programının yeterince tatmin edici olmadığı sonucuna varmış bulunmaktayız.

Gerek mesleğimizde yaşanan sıkıntılar, gerek adanın kuzeyindeki mevcut durumun yarattığı çıkmaz, gerekse de Kıbrıs’ın bütündeki sorunun çözümsüzlüğü ortada dururken, sistemi makyajlamanın toplumsal anlamda bizlere gerekli çözümü sağlamayacaktır.

Bu bağlamda Basın-Sen olarak dörtlü koalisyon hükümetinden aşağıda madde madde sıraladığımız konularda adım atmasını ve çözümler üretmesini bekliyoruz.

Gerek kendi sektörümüz, gerekse de toplumsal konularda hükümetten beklentilerimiz şunlardır;

1- Adamızın en önemli ve çözülmesi en elzem sorunu olan Kıbrıs konusunun çözümüne yönelik hükümetin net bir tavır sergilemesi.

2- Muhaceret ve vatandaşlık yasalarının demografik yapıyı koruyacak şekilde tekrardan düzenlenmesi.

3- Anayasa’da bulunan Geçici 10. Madde’nin kaldırılması.

4- Sivilleşme ve demokratikleşmenin derhal hayata geçirilmesi, bununla birlikte polisin sivile bağlanması.

5- Stratejik öneme sahip kurumlarımızın özerk bir yapıya kavuşturulması.

6- Şöven, milliyetçi ve ırkçı yapıların faaliyetlerinin yasaklanması.

7- İlahiyat Koleji’nin adının ve müfredatının değiştirilmesi, çağdaş ve laik eğitim sistemine kazandırılması, laik eğitim sistemine tehdit oluşturan bu tür yapılanmaların önüne geçilmesi ve engellenmesi.

8- Özel sektör çalışanlarının güvence altına alınması, iş kazalarının önüne geçilmesi ve kaçak iş gücünün önlenmesi adına özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmesi için mecliste sunulan yasanın, ivedi şekilde geçirilmesi.

9- Tüm basın emekçilerinin Basın İş Yasası kapsamında çalışma koşulları denetlenerek ilgili yasa kapsamında gereğinin yapılması.

10- Emekçilerin sosyal haklarının korunması, çalışma saatlerinin denetlenmesi ve bu konuda çalışma yaparak, rapor hazırlığında olan Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’nin raporunun hükümet tarafından dikkate alınması.

11- BRTK’nın 1993 yılından beri düzenlenmeyen yasasının acilen düzenlenerek meclisten geçirilmesi.

12- Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’ın elverişsiz binasının yenilenmesi ve Devlet Basımevi’nin görev ve yetkileri dahilinde olan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi adına altyapısının günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi.

13- Çalışma yaşamındaki sorunların ivedi bir şekilde görüşülebileceği ve sonuçlanacağı İş Mahkemeleri’nin kurulması.

14- Asgari Ücret Yasası’nın değiştirilip geliştirilmesi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun daha katılımcı bir yapıya dönüştürülmesi.

15- “Eşit işe eşit ücret” adaletini bozan “Göç Yasası”nın derhal ortadan kaldırılması.

16- Anayasal hak olan ücretsiz sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetlerinin sağlanması ve bu alanlardaki yatırımların gerekli şekilde yapılması.

17- Merkez Bankası’nın başına Kıbrıslı Türk bir idarecinin atanması

Saygılarımızla

BASIN-SEN Yönetim Kurulu adına,

Ali KİŞMİR

BASIN-SEN Başkanı