Genç TV ile Basın-Sen arasında Toplu İş Sözleşmesi

Bugün özel yayıncılığa atılan ilk adımın yıldönümü ve bu özel gün de Basın Emekçileri Sendikası olarak Birinci Medya Kurumu ile Toplu İş Sözleşmesi imzalamış bulunmaktayız. 22 yıl önce bugün dönemin hükümetinin de izniyle Ertan Birinci First FM’i kurup yayın hayatına geçirerek tek sesli dönemi sona erdirmiş ve çok sesli dönemin başlamasına öncü olmuştur. Bugün Kıbrıs Türk Toplumu içerisinde her düşüncenin sesini duyurmasına vesile olan bu ilk adımın yıldönümünde First FM’i de bünyesinde barındıran Birinci Medya Kurumu ile Toplu İş Sözleşmesi imzalamanın hem mutluluğunu hem de gururunu yaşıyoruz.

Bilindiği üzere siyasetimizde muhalefette verilen sözler ne yazık ki hükümet olununca unutuluyor. Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler bu geleneği kırmış ve muhalefetteki duruşunu makam sahibi olunca da devam ettirerek özel sektörde sendikalaşmanın önünü açan adımları ekibi ile atmıştır. Bu bağlamda gerek çalışma bakanına, gerekse de başta müsteşarı olmak üzere tüm ekibine teşekkürü bir borç biliriz. Toplumumuzun beklediği ve görmek istediği siyasetin adı tam da budur. Verilen sözlerin yerine getirilmesidir.

Bugün Birinci Medya Kurumu Başkanı sevgili dostum Tekin Birinci ile Toplu İş Sözleşmesine imza koyarak hem Kıbrıs Genç TV’de, hem de First FM’de çalışan emekçilerin çalışma koşullarını ve haklarını güvence altına almış bulunmaktayız. Aynı şekilde medya kuruluşumuzun hakları da bu anlaşma ile güvence altına alınmıştır. Bu süreçte yapıcı tutumu nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci’ye teşekkür ederken, hedefimizin önümüzdeki süreçte toplumumuz tarafından “Halkın Televizyonu” unvanına sahip olan Kıbrıs Genç TV ile özel yayıncılığın ilk adımı olan First FM’i bulunduğu yerden daha da ileriye taşımak ve çalışanların daha huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlamak olduğunu belirtiriz.

Saygılarımızla;

Basın-Sen Yönetim Kurulu (a)
Başkan
Ali Kişmir