İtaatkâr ve korkaklarda mantık yoktur

Yaz saati uygulamasına devam edilmesinde mantık aramıyoruz. Çünkü itaatkârlarda ve korkaklarda mantık yoktur. Evet, korkaksınız!

Bu toplumun yararına olacak bir adımı atamayacak kadar korkaksınız. İşgal ettiğiniz makam koltuklarını bu toplumdan çok daha fazla seviyor ve önemsiyorsunuz. İşte korkunuzun esas nedeni de bu zaten. Ankara’dan gelen talimatın dışına çıkıp toplumsal yarar anlamında etkisiz olan koltuklarınızı kaybetmekten korkuyorsunuz. Peki, toplum olarak biz nedenkorkuyoruz?

Kaybedecek neyimiz kaldı ki? Bir daha mı canımız yansın? Bir daha mı çocuklarımızı karanlıklarda kaybedelim? Kötü yönetim kaderimiz değildir. Ölüm de kaderimiz değildir. Bu basiretsizlere karşı gereken cevabı vermeliyiz. Her yanımızı sarmış olan bu şeriat illetine karşı tek vücut olmalıyız. Bu bir varoluş mücadelesidir.

Suudi Saati’nde ısrarlı olan bu zihniyete karşı mücadeleyi en üst noktaya yükseltmeliyiz. Onlara Nazım’ın da dediği gibi, “Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu” duygusunu hissettirmeliyiz. Esas korkmaları gerekenin bu toplum olduğunu onlara göstermeliyiz.

Basın-Sen Yönetim Kurulu (a)
Ali KİŞMİR