Ombudsman’a verilen dilekçenin tam hali

Sn. Emine Dizdarlı,
Yüksek Yönetim Denetçisi

Sizlerin de bilgisinde olduğu üzere basın emekçileri hayli yoğun, stresli ve düzensiz mesai saatleri içerisinde ülke ve dünya gündemindeki tüm haberleri topluma en hızlı ve doğru şekilde aktarabilmek için zaman mevhumu olmadan özveriyle çalışmaktadır.

KKTC’de basın emekçilerinin tüm hakları Basın İş Yasası kapsamında güvence altına alınmış ve korunmaktadır. Ancak Basın İş Yasası’nın sağlıklı işletilmemesi ve yasanın işleyişinin denetleyicisi olan KKTC Çalışma Bakanlığı bünyesindeki Çalışma dairesinin[1] denetimlerini tam anlamıyla yerine getirememesinden ötürü basın emekçileri çok ciddi sorunlar yaşamaktadır.

Basın Emekçilerinin yaşamış olduğu ve halen yaşamakta olduğu ve görevli dairenin denetim görevini tam anlamıyla yerine getirmemesinden kaynaklı olduğunu düşündüğümüz başlıca sorunlar aşağıdaki gibidir;

  • İşveren tarafından Sosyal Sigorta ve İhtiyat sandığı yatırımlarının tam anlamıyla yapılmaması, eksik veya geç yatırılmasından kaynaklı yaşanan sıkıntı ve sorunlar.
  • İşveren tarafından yatırılan Sosyal Sigorta ve İhtiyat sandığı yatırımlarının gerçek maaş üzerinden değil asgari ücret üzerinden yapılmasından kaynaklı basın emekcilerinin gelecekleri ile ilgili yaşanan ve yaşanması kuvvetle muhtemel olan sorunlar.
  • Basın Emekçilerinin gündelik sağlık, gözlük hakkı gibi daha da çeşitlendirilebilecek haklarından faydalanmasına yatırımların eksik olmasından ötürü imkan tanınmaması.
  • Basın İş Yasası tahtında katı surette korunan fazla çalışma koşulları ve fazla çalışma ücreti[2], zorunlu nedenle fazla çalışma ve düzensiz mesai ödeneği[3], ek ücret[4] vesaire gibi daha da çeşitlendirilebilecek tüm haklarının işveren tarafından yok sayılması ve Basın İş Yasası’nın tersine hareket edilmesi ve daha da önemlisi söz konusu durumun çalışma dairesi tarafından düzenli bir şekilde denetlenmemesinden kaynaklı oluşan Basın İş Yasası ve hukuk mevzuatımızda yer alan insan haklarına aykırı bir şekilde basın emekçilerinin haklarını ve emeklerini yok sayan sorunlar.
  • İşveren tarafından çalıştığı iş yerinde çeşitli sebeplerden dolayı sorun yaşayan ve Basın İş Yasası’nın öngördüğünün aksine işten çıkarılan ve/veya durdurulan basın emekçilerinin haklarının verilmemesi, gerekli tazminatın ödenmemesi ve/veya ödenmekten kaçınılması ve işbu durum karşısında çalışma dairesinin yeterli tedbir almamasından kaynaklıanan sorunlar.[5]
  • İşveren tarafından ödenen maaşların hayat pahalılığı ve asgari ücrete göre endekslenmediği ve yapılan artışların herhangi bir şekilde basın emekçilerine yansıtılmadığı ve söz konusu durumun da çalışma dairesi tarafından denetlenmemesinden kaynaklı yaşanan sorunlar.
  • Basın İş Yasası kapsamında belli bir çalışma süresinden sonra zorunlu kılınan hizmet akti imzalanması şartı[6] olmasına rağmen hizmet akti imzalanmamasından ve basın emekçilerinin bildirimli ve/veya bildirimsiz fesih haklarıyla[7] ilgili haklarının verilmediğinden ve söz konusu durumun da işverenlerin Çalışma Dairesi tarafından tam anlamıyla denetlenmemesi ve denetimin kapsamını genişletmemesinden kaynaklı yaşanan sorunlar.
  • İşveren tarafından basın emekçilerine karşı oluşturulan baskı ortamı ve bu ortam neticesinde gelişen hakaret ve tehdit olaylarının yaşanması, stajyerlerin haklarının korunmaması[8], söz konusu oluşturulan baskılara karşı gelenler üzerinde oluşturulan cezai yaptırımlar ve söz konusu durumlarında Çalışma Dairesi’nin düzenli denetimlerde bulunmamsından kaynaklanan sorunlar.
  • Şikayet edilen işverenlerin Çalışma Dairesi tarafından ciddi şekilde yaptırımlara tabii tutulmamasından hatta ve hatta idari para cezası vermeleri halinde ise söz konusu durum karşısında taksitlendirme yoluna gidecek kadar esnek davranmasından ve düzenli bir sistem oluşturamamasından kaynaklı yaşanan sorunlar.

Yukarıda ifade edildiği gibi basın emekçilerinin yaşamış olduğu tüm sorunlar Çalışma Dairesi’nin tam anlamıyla görevini yerine getirmemesinden kaynaklanmaktadır.

Dolayısı ile tüm yukarıda izahatını vermiş olduğumuz yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlar ışığında Basın İş Yasası’nın sağlıklı uygulanması konusunda denetleyici pozisyonunda olan Çalışma Dairesi ve uygulamaları hakkında bir inceleme başlatmanızı makamınızdan talep ederiz.

Saygılarımızla,

Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (a)
Ali Kişmir                                     Sami Özuslu

[1] Basın İş Yasası Tefsir bölümünde daire çalışma işleriyle görevli daireyi anlatır demektedir. Ayrıca Basın İş Yasası 60. Maddesi bu yasa ve yasa ile ilgili mevzuatın uygulanmasını Daire izler ve denetler demektedir.

[2] Basın İş Yasası madde 30.

[3] Basın İş Yasası madde 31.

[4] Basın İş Yasası madde 33.

[5] Basın İş Yasası madde 15.

[6] Basın İş Yasası madde 9.

[7] Basın İş Yasası madde 13,14,16 ve 17.

[8] Basın İş Yasası madde 57.