Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Sırf işgalleri altında tuttukları makamları korumak için Ankara’daki iktidara yaranma çabası içerisinde olan ve bu uğurda Kıbrıs Türk toplumunun kültürünü, yaşam tarzını ve özgürlükçü yapısını ayaklar altına alacak adımlar atan zihniyete karşı sessiz kalmayacağız.

Kıbrıslılar, laik bir toplum yapısına sahiptir. Tüm dinlere, inançlara ve özgürlüklere saygılıdır. Hiçbir bireyin yaşam tarzına müdahale etmeyen bu toplumdan dindar bir gençlik yaratılması ve gençlerin bilimden kopartılıp karanlığa mahkum edilmeleri mümkün değildir. 

Bu bağlamda, tüm toplumsal mücadelelerimizde en ön saflarda yer alan ve toplumumuza gerçekler ışığında yön veren ilerici öğretmenlerimizin yetiştikleri Atatürk Öğretmen Akademisi’ne yönelik girişimleri de dikkatle takip ediyor ve AÖA’nın yaşatılması için başta KTÖS olmak üzere bu yönde irade koyan tüm kesimleri selamlıyoruz. 

Basın-Sen Yönetim Kurulu olarak AÖA’nın kapatılma çabalarına karşı sessiz kalmayacak ve aktif bir şekilde ortaya konacak tüm mücadelelere destek vereceğiz. 

Değerli toplumumuz, Ankara’nın kuklası haline gelen ve daha Ankara talimat vermeden sırf ona yaranmak için her türlü kılığa giren mevcut hükümet ile o hükümetin Eğitim Bakanı Berova’nın bu topluma ihanet edercesine ortaya koydukları iğrenç uygulamaları bütünüyle reddediyor ve Berova’yı derhal istifa etmeye çağırıyoruz. 

Arif Hoca’nın dediği gibi; Coğrafya, tarihi her zaman yener… Bu bilinçle, paydaş sendikalarımızla birlikte toplumumuza yönelik yapılan bu saldırılara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. 

Basın-Sen Yönetim Kurulu (a)
Ali Kişmir
Başkan