UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ‘zam politikalarına’ karşı 1 Nisan Cuma günü ülke çapında düzenlenecek olan genel grev ve mitinge Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) olarak bizler de destek veriyoruz.

İş bilmez hükümetin sadece belirli rant çevrelerini koruyan icraatları karşısında, her geçen gün yoksullaşan yurttaşları, çalışanları, emeklileri, dar ve sabit gelirlileri korumak ve haklarını aramak adına, meydanlarda olurken, örgütlü olduğumuz Türk Ajansı Kıbrıs’ta da tam gün greve gideceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

UBP-DP-YDP Hükümeti, büyük bir uyarı niteliğinde, tüm paydaşlarımızla birlikte yapacağımız grev ve miting ile verilmek istenen mesajı almayıp, emek düşmanı tavrını sürdürmeye devam ederse, bu mücadelemizi büyüterek sürdüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Tüm duyarlı yurttaşları da Anayasa’yı yok sayan bu zihniyetin karşısında, emek ve ekmek mücadelemizde 1 Nisan Cuma günü yanımızda görmek istiyoruz.

Ali KİŞMİR

Basın-Sen Başkanı

Categories:

Tags:

Comments are closed