Kıbrıs Medya Grubu bünyesinde, farklı birimlerde çalışan 26 basın emekçisinin işten durdurulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Geçtiğimiz dönemlerde Kıbrıs Medya Grubu içerisinde yaşananları, emekçilerin haklarının gasp edilme-sini, iş huzurunun bozulduğunu, yönetimsel zafiyetlerden dolayı kurumun ekonomik çıkmaza sürüklendiğini birçok kez dile getirmiş olmamıza, Kıbrıs Medya Grubu bünyesinde çalışan emekçilerin haklarını korumak adına, açıklamalar yapmamıza ve birçok kez yargı yoluna başvurmamıza rağmen, bugün bu kurumda çalışan 26 emekçi işsiz kalmıştır.

Kıbrıs Medya Grubu’nda yaşanan bu sürecin acı sonuçlanacağı birçok kez, bizi yönettiğini iddia eden merciler ile de paylaşılmış, oradaki emekçilerin ve kurumun haklarını korumak adına adımlar atılması talep edilmiştir. Ancak ülkemizdeki iktidarların yürütmüş oldukları siyaset, ne yazık ki özgür ve güçlü medya organlarını yaşatmak yönünde olmadığından, tüm uyarılarımız görmezden gelinmiş, zamanında müdahale edilmemiştir. Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun önceki gün, tüm medyayı hedef göstererek yapmış olduğu açıklamalar da bu düşünce yapısının dışavurumudur.

İçinden geçmekte olduğumuz pandemi ve ekonomik kriz döneminde, yıllarca saat mefhumu gözetmek-sizin haber peşinde koşan, herkesin evlerinde ailesi ile oturduğu zamanlarda matbaada gazetenin basımını yetiştirmeye çalışan, günün ilk ışıklarına kadar basılan gazeteleri bayilere dağıtan basın emekçilerinin hiçbir gerekçe gösterilmeden işten durdurulması kabul edilebilecek bir durum değildir. Kabul edilmesi gereken tek bir gerçek var ise, bu basın emekçilerinin Kıbrıs Medya Grubu gibi köklü ve güzide yayın organlarımızdan birini, sahiplenip, kurumu yaşatmak ve daha iyi yerlere taşımak adına her türlü yönetim zafiyetine rağmen canla başla çalıştıklarıdır.

Bizler Basın Emekçileri Sendikası olarak, Kıbrıs Medya Grubu’ndan durdurulan 26 basın emekçisinin haklarını aramak için gerekli girişimleri yapacağımızı, gerekirse yargı yoluna da başvuracağımızı tüm kamuoyuna bildiririz.

Categories:

Tags:

Comments are closed