Basın-Sen: 8 Mart sömürüye karşı mücadele için bir araçtır

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Meclis önünde eylem yaptı, basın açıklaması okudu. Basın-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve basın emekçilerinin destek verdiği eylemde, basın açıklamasını Basın-Sen Eski Başkanı Canan Onurer okurken, Basın-Sen’in hükümetten taleplerini içeren metni de Basın-Sen Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Pınar Barut okudu.

ONURER: KAZANILAN TÜM HAKLAR, GERİLETİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Basın-Sen açıklamasında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, eşitsizliğe, ayrımcılığa, sömürüye karşı durmak, emeğine, bedenine, kimliğine sahip çıkmak, boyun eğmişliği dışlamak, örgütlenmek için bir araç olarak gördükleri vurgulandı.

Basın emekçisi kadınların 8 Mart’ta dünyanın ve ülkemizin yaşadığı krizlere, emekçilerin uğradığı sömürüye ve haksız savaşlara karşı kalemini kullanırken, ifade özgürlüğünün de ellerinden alınmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, kazanılan tüm hakların, ülkedeki ve çevremizdeki siyasi odakların oyunları ile geriletilmeye çalışıldığına dikkat çekildi.

“EŞİT İŞE, EŞİT ÜCRET”

Basın-Sen’in, ifade özgürlüğünün toplumun özgürlüğü olacağının bilinci ile özelde kadın emekçilerin genelde ise tüm emekçilerin eşit işe eşit ücret başta olmak üzere çalışma saatleri, özlük hakları ve çalışma hayatındaki her türlü iyileştirmeler için mücadele edeceğinin vurgulandığı açıklama şöyle devam etti:

“Basın emekçisi kadınlar iş yerlerinde her türlü şiddete maruz kalıyor… Basın emekçisi kadınlar özgürce konuşamıyor,  yazamıyor… Basın emekçisi kadınlar hayatın her alanında ayrımcılığa uğruyor… Bizler biliyoruz ki, yaşadığımız bu kirli dünya sistemi içerisinde gül bahçesi yetiştiremeyiz… Bu nedenle mücadelemiz bataklığın kurutulmasından geçmektedir. Tüm basın emekçileri başta olmak üzere çağrımız, emek temelli tüm kesimlerin mücadelesinin ortaklaştırılmasıdır… İnsanlığın savaşlardan, sömürüden ve haksız kazançlardan kurtaracak olanın ortak mücadeleden geçtiğinin bilinci ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün mücadele için atılacak adımlardan biri olmasını diliyoruz…”

BARUT: “EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ÖDENSİN, SENDİKASIZ ÇALIŞTIRILMAK YASAKLANSIN”

Basın açıklamasının ardından, Basın-Sen’in hükümetten taleplerini içeren açıklamalarını okuyan Basın-Sen Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Pınar Barut, talepleri şöyle özetledi:

“1.İfade, düşünce ve basın özgürlüğü hakkını engelleyen her türlü sınırlamaya son verilsin.

2.İnsanca yaşayacak bir maaş için özel ve kamudaki maaşlara ek zam yapılsın.

3.Eşit işe eşit ücret ödensin, sendikasız çalıştırılmak yasaklansın.

4.Fiyat artışları, elektrik,  su, gaz, telefon ve internet faturalarına yapılan zamlar geri alınsın.

5.Faturaları ödeyemeyecek geliri olmayan ailelerin fatura ödemeleri iptal edilsin.

6.Kadın istihdamının önündeki tüm engellemeler kaldırılsın. Güvencesiz çalıştırılmaya son verilsin İşten atılmalar yasaklansın.

7.Ücretsiz kreş,  hasta ve yaşlı bakım merkezleri yerelde ve merkezde planlı bir şekilde yaygınlaştırılsın. Emekçi kadınların üzerindeki yükler azaltılsın. Emzirme odaları oluşturulsun,  emekçi annelerin süt izni hakkından taviz verilmesin. Ebeveynlik izni yasallaşsın.

8.Ayrımcılığın,  tacizin, tecavüzün, istismarın, kadın cinayetlerinin ve mobingin önüne geçilsin.

9.Sınırlar kaldırılsın,  barış ortamı sağlansın.

10.Bir insanlık suçu olan seks köleliğine son verilsin.”

Categories:

Tags:

Comments are closed