Ülkemizde ve dünyada insanlar, kimi sevdikleri, ne giydikleri, ne düşündükleri ve aslında kim oldukla-rıyla bağlantılı olarak […]
Türkiye’deki faşist AKP rejiminin aydın ve muhalif Kıbrıslıtürklere “milli güvenlik sorunu” yaftasıyla uyguladığı insan haklarına aykırı […]
Kantara’da iki gün önce başlayan ve hâlâ söndürülemeyen büyük yangında, ormanlarımızın yanında yüreklerimiz de küle döndü.Zamanında […]
AKP’nin ve MH’nin hazırladığı “dezenformasyon yasası” olarak bilinen ve geçtiğimiz hafta TBMM Adalet Komisyonu’nda bazı değişiklikleri […]
Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı gazeteci Ali Kişmir, Türkiye’ye giriş yasağı olduğu için 13-14 Haziran tarihleri […]
Ülkemizde her geçen gün yaşanan zamlarla birlikte şu an 7000 TL brüt, 6090 TL net olan […]
Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ)’nun Genel Kurulu İzmir’de gerçekleşti. Paris, Viyana, Atina gibi aday şehirleri geride bırakarak […]
Özelde basın özgürlüğü genelde ise tüm yurttaşları ilgilendiren ifade özgürlüğüne son dönemde Ankara merkezli buradaki işbirlikçiler […]
Ceza Yasası’ndaki değişikliklerin sadece gazetecilerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayacağı algısı hem çok yanlıştır hem de […]
Gazeteci Ulaş Barış’ın, sırf kendi toplumunun düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıktığı için işten atılması kabul […]