Ülkemizde ve dünyada insanlar, kimi sevdikleri, ne giydikleri, ne düşündükleri ve aslında kim oldukla-rıyla bağlantılı olarak […]
Türkiye’deki faşist AKP rejiminin aydın ve muhalif Kıbrıslıtürklere “milli güvenlik sorunu” yaftasıyla uyguladığı insan haklarına aykırı […]
Kantara’da iki gün önce başlayan ve hâlâ söndürülemeyen büyük yangında, ormanlarımızın yanında yüreklerimiz de küle döndü.Zamanında […]
AKP’nin ve MH’nin hazırladığı “dezenformasyon yasası” olarak bilinen ve geçtiğimiz hafta TBMM Adalet Komisyonu’nda bazı değişiklikleri […]
Ülkemizde her geçen gün yaşanan zamlarla birlikte şu an 7000 TL brüt, 6090 TL net olan […]
Özelde basın özgürlüğü genelde ise tüm yurttaşları ilgilendiren ifade özgürlüğüne son dönemde Ankara merkezli buradaki işbirlikçiler […]
Ceza Yasası’ndaki değişikliklerin sadece gazetecilerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayacağı algısı hem çok yanlıştır hem de […]
Gazeteci Ulaş Barış’ın, sırf kendi toplumunun düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıktığı için işten atılması kabul […]
Sorun çözmek yerine sorun üretmeyi tercih eden hükümetin bugün Kıbrıslı Türklerin demokrasisini ve özgürlüklerini kısıtlamak amacıyla mecliste ivediliğini talep ettiği yasal değişiklikler açık bir tehdittir.
UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ‘zam politikalarına’ karşı 1 Nisan Cuma günü ülke çapında düzenlenecek olan genel grev ve […]