Asya bebek için Kıbrıs’ın kuzeyi bir olmuş, hayatını kaybeden Ada bebekten sonra daha da kenetlenmiş, yardım kampanyalarıyla bebeğin gerekli tedavi masraflarını karşılamak için mücadele eder konumdadır.

Bırakın anne babayı, bebek söz konusu oldu mu herkesin hassas noktası konumunda olan bu yardım çırpınışı, KKTC Sağlık Bakanlığı veya KKTC Devleti tarafından belli ki duyulmamış veya görülmemiştir. Özellikle bir bebeğin sağlığına kavuşması için maddi yardım talep etmek kabul edilemezdir. Basın Emekçileri Sendikası olarak hatırlatmak isteriz ki, KKTC Anayasa’sının 45’inci maddesinde “Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.” denmektedir. İlgili maddenin yerine getirilmesiyle hükümlü olan hükümet edenler bir yana, muhalefet de bunu denetlemek ve uygulatmakla görevlidir.

Pandemi koşullarını mazaret göstererek, her bir bireyin hakkı olan kamusal sağlık alanındaki yatırımları sekteye uğratan ilgili makamlar halkına sağlık hizmetini çok görmektedir. Kanser, kalp, nöroloji, talasamia, diyabet, göz ve buna benzer hastaların bakım ve ilaç ihtiyaçlarını karşılayamayan, karşılamayan konumdadır. Hastanelerdeki alt yapı, tadavi zinciri çökmüş durumdadır.

Bir bebeğin hayatını kurtarmak için gerçekleştirilecek her kampanya, bir sonraki bebeğin hayatını kurtarma yolunda daha da yalnızlaştıracaktır. Gerçekleştirilen her kampanya KKTC Devleti’nin üstüne düşen görevi ve ödevi yerine getirmesinden daha da uzaklaştırmaktadır.

Kamusal, ücretsiz, bilimsel sağlık haktır! Devletin tüm bürokratik konumunda yer alan, seçilmiş veya atanmışların da bu hakkı yerine getirmek görevidir.

Devleti halkına sahip çıkmaya çağırıyoruz!

Saygılarımızla

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu

Categories:

Tags:

Comments are closed