Ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşamakta olduğumuz bu günlerde, emekçilerin hayatı pandemi, TL’nin değer kaybı ve zamlar yüzünden her gün zorlaşıyor. Bu da yetmezmiş gibi, hükümet yaptığı yasa tasarısı ile vergi dilimlerini ve oranlarını arttırıp özel indirimi kaldırmayı amaçlamaktadır.Mevcut uygulamada asgari ücretli emekçiler bile vergiye tabi olurken, ultra zenginler vergi muafiyetleri, vergi afları, beyan edilmeyen kazançlar ve çeşitli teşviklerle servetlerine servet katmaktadırlar.

Örgütsüz özel sektör emekçilerinin sesi olmak için mücadele eden Emek Platformu, tüm ücretlileri olumsuz etkileyecek bu adaletsizliğe karşı durmak için diğer örgüt ve platformlarla mümkün olan en geniş birlikteliği sağlamayı amaçlamaktadır. Emek cephesinin tüm örgütlü yapılarını, 26 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı var gücümüzle ortak mücadele etmeye çağırıyoruz.

Categories:

Tags:

Comments are closed